Categories for Yoga

Yogans effekter

februari 9, 2016 11:15 f m Published by Leave your thoughts

Genom andning, närvaro, ökad blodcirkulation och förebyggande av skador, ges kroppen bästa möjliga förutsättningar att både läka och stärkas.