Har du besvär med smärta under häl eller hålfot?

Har du besvär med smärta under häl eller hålfot? Detta kan uppstå när man gått länge i dåliga skor, tränat på hårt underlag eller gjort något annat som överbelastat fötterna. Besvär med smärta under fötter tar tyvärr ganska lång tid att bli av med. Laserbehandling kan minska smärtan, reducera inflammation och förkorta rehabtiden.

Läs mer om laser på vår hemsida under rubrik Behandlingar/Laser.

Välkommen att boka tid för laserbehandling hos oss!

Laser fot